Sơn mạ kẽm được dùng trong các trường hợp nào?

Thời gian đăng: 02-11-2016 15:40 | 510 lượt xemIn bản tin

son-ma-kem

Sơn mạ kẽm được dùng trong các trường hợp nào?

 • Thay thế lớp mạ kẽm nhúng nóng.

 • Được dùng đối với các trụ điện, trụ đèn chiếu sáng, tháp Parapol, đài radar, cột viễn thông.

 • Được ứng dụng trong các kết cấu công trình và máy móc thiết bị.

 • Sơn sửa cũng như tái tạo các mạ kẽm nhúng nóng đã bị hư hỏng.

Anh Khiet

Bình luận
Đối tác
 • upload/web/51/510070/slide/2014/12/11/03/44/141828746479.png
 • upload/web/51/510070/slide/2014/12/11/03/45/141828751511.jpg
 • upload/web/51/510070/slide/2014/12/11/03/46/141828757237.png
 • upload/web/51/510070/slide/2014/12/11/03/46/14182876072.jpg
 • upload/web/51/510070/slide/2014/12/11/03/47/141828765695.jpg
 • upload/web/51/510070/slide/2014/12/11/03/48/141828771033.png
 • upload/web/51/510070/slide/2014/12/11/03/49/141828774182.png
 • upload/web/51/510070/slide/2014/12/11/03/49/141828776591.png
 • upload/web/51/510070/slide/2015/06/03/11/16/143334817272.png
 • upload/web/51/510070/slide/2014/12/11/03/50/141828780933.jpg
 • upload/web/51/510070/slide/2015/06/03/11/11/143334786912.png
 • upload/web/51/510070/slide/2014/12/11/03/51/141828787128.jpg
 • upload/web/51/510070/slide/2014/12/11/03/52/141828792058.png
Hỗ trợ khách hàng